Skoler og børn i fokus, da nye kandidater debatterede

10 nye byrådskandidater diskuterede børn og skoler på vælgermøde i Smørum. Kandidaterne var ikke enige i det nuværende byråds beslutninger. Alle mente, at børnene skulle have det bedre, uden dog at have svar på, hvor pengene hertil skulle findes.

Af Jeppe Krag

Det var umiddelbart ikke til at se, at der var tale om 10 nye kandidater. Klassiske parti-valgplakater stod både foran og bagved kandidaterne i går i Smørum Kulturhus. På tilhørernes stole lå brochurer og materiale, der fremhævede kandidaternes mærkesager med partiernes logoer påtegnet. Facebook-gruppen ”Egedals børn” havde inviteret til vælgermøde kun for nye kandidater.

Egne holdninger trumfer partiets

DEBAT: De nye kandidater debatterede kommunens børn på vælgermødet i Smørum Kulturhus.

Et partilogo på en valgplakat eller valgmaterialer er ikke lig med, at de nye kandidater er enige med deres partikollegaer i byrådet. Det stod klart, da spørgsmålene fra salens ca. 35 fremmødte borgere ramte panelet. Dele af panelet ville hellere tale om, hvad de selv mente, end tage ansvar for, de valg, deres partifæller i byrådet, havde truffet. ”Vi har ikke været tydelige nok i vores opposition”, sagde Jens Skov fra SF, mens Jakob Loessl fra De Radikale ønskede budgettet genåbnet, selvom de Radikale havde stemt for. Charlotte Valentin fra De Konservative sagde, at hun ikke havde været inde over beslutningerne de sidste fire år, og ville have andre boller på suppen, selvom hendes parti havde bakket op om den førte politik.

Det blev også bemærket af tilhørerne. ”Nogle af kandidaterne virkede som om, de ikke havde overvejet, at de er omfattet af og skal arbejde for et partis holdninger”, sagde Ane Hag, mor til to børn på den lokale skole i Smørum, der var mødt op for blive klogere på, hvad de nye kandidater ville gøre ved udfordringerne på børne- og skoleområdet.

Masser af ønsker, men ingen penge

Ane Hag fulgte derfor interesseret med, da debatten handlede om, hvad kandidaterne konkret ville gøre på børne- og skoleområdet. Helle Anna Elisabeth Nielsen fra De Radikale ville have indført minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver, Allan Bøwig fra Dansk Folkeparti ville have mere ro om børnene og flere pædagoger, og Dorte Funch fra Venstre ville øge brugen af to-lærer-ordninger i skolen.

Alle forslag, der kostede penge, og derfor ikke hang sammen med, at der allerede næste år skal spares 12,3 millioner kroner på kommunens skoler. Beløbet er aftalt, men ikke hvor pengene skal findes. Da kandidaterne blev spurgt herom var svarene mindre konkrete. Jens Skov, fra SF, ville sætte grundskylden op og skaffe flere penge til skolerne ad den vej, mens Pia Sif Pedersen fra Alternativet foreslog at finde penge i kommunens SOLT-depot, som er penge, der er reserveret til tilbagekøb af kommunens udlejede skoler. Betina Hilligsøe fra Venstre påpegede, at besparelsen allerede var lagt ind budgettet, så hvis der ikke skulle spares på skolerne, skulle pengene findes et andet sted. Tilhøreren Ane Hag var ikke mere opløftet efter debatten. ”Kandidaterne havde gode og visionære planer for særligt skoleområdet, men mange af deres tiltag kræver ekstra penge, og det bliver vanskeligt at finde de kommende år”, sagde hun.

Efter lidt over to timers debat forlod tilhørerne mødet forsynet med brochurer og svar på, hvad kandidaterne gerne ville gøre for børnene, hvis der var penge til det, men uden svar på, hvordan de aktuelle problemer løses. Alle ville børneområdet det bedste, for som ordstyreren journalist Karen Lumholt konkluderende afsluttede: ”Hvis I bliver det nye byråd, så ser det godt ud for Egedals børn”.

 

Artiklen er fjerde artikel af hovedopgaven i efteråret 2017.