Ingen høring af områdebestyrelser

Egedal Kommunes Center for Skoler- og Dagtilbud forsøger i øjeblikket at haste et forslag igennem omkring etablering af “Mini-SFO” i Smørum pr. 1. januar 2013. Der er ikke lagt op til at Smørums områdebestyrelser skal høres. De modtager kun en orientering, som er skjult i intetsigende dagsordenspunkt.

Forslaget om “Mini-SFO” er en lappeløsning på det aktuelle pladsproblem i kommunes børnehuse. Et pladsproblem der vel og mærke er skabt af administrationen selv, da man for to år siden lukkede to børnehuse grundet en fejlagtig børnetalsprognose. Men der er ikke lagt op til, at forslaget sendes til høring i områdebestyrelserne.

Med etablering af Mini-SFO er det tanken, at alle storegrupperne i Smørums børnehuse overføres til såkaldte Mini-SFOer. Det betyder, at børnene passes på skolerne og dermed ikke optager plads i børnehusene. Samtidig flyttes enkelte ansatte med, men forslaget er kun meget løst beskrevet, så oplysninger om hvor og hvor mange ansatte der følger med, er ikke angivet. Forslaget løser pladsproblemet, men betyder, at børnene for en periode på fire måneder skal lære nye pædagoger at kende, og muligvis herefter igen skal gennem en ny omflytning grundet den nye skolestruktur, som forventes at træde i kraft herefter.

Det er under al kritik, at en så drastisk ændring for vores børn ikke giver anledning til, at man som minimum hører Smørums områdebestyrelse. I stedet for en høring har man valgt at orientere bestyrelsen via et intetsigende dagsordenpunkt kaldet “mulige løsninger på pladskapacitetsproblemet i området”. Hvis man på denne måde forsøger at haste forslag igennem ved at skjule det relevante indhold, så er man kommet ud af en meget uheldig glidebane.

Vi arbejder i Områdebestyrelsen i Smørum på højtryk for at få lov at give vores mening til kende. Derfor lad dette læserbrev være en opfordring til, at politikerne er deres opgave voksen og som minimum sætter forslaget i høring.

 

Link til relaterede artikler, hvor jeg efterfølgende blev citeret:

Mini SFO’er kan være på vej til Smørum

Familieudvalg: Drop mini-SFO’er

Egedal rammer bunden med penge til de yngste

Nu skal der fyres pædagoger