Betina trodser tendensen: Stiller op til kommunalvalget

Egedal Byråd har få unge og få kvindelige medlemmer. Trods få krav er det ikke let for de lokale partiforeninger at tiltrække nye kandidater til byrådene. Betina Hilligsøe er en af de nye kandidater, der trodser tendensen og stiller op til kommunalvalget den 21. november 2017, selvom hun ved, at det kræver masser af arbejde.

Af Jeppe Krag

BETINA HILLIGSØE
Alder: 46 år
Parti: Venstre
Stiller op for første gang, fordi engagement forpligter. I stedet for at stå på sidelinjen og pege på de ting, der ikke virker, så vil jeg søge indflydelse og arbejde benhårdt for at forbedre forholdene i kommunen.
Mærkesager:
Folkeskolen skal forbedres
Bedre normering i daginstitutioner
Mere erhverv tak!

Valgplakater og bannere med partiet Venstres karakteristiske skrigorange V på en blå baggrund står på den hævede scene, på bordene og ved indgangen til Smørum Kulturhus. Det er maj måned, og der er næsten et halvt år til, at kommunalvalget for alvor skydes i gang. 58 medlemmer sidder på stolerækker til opstillingsmøde i den lokale partiforening i Egedal. Betina Hilligsøe er ny kandidat. Hun kigger observerende rundt i lokalet og er spændt på, hvordan det vil gå. For første gang skal hun overbevise medlemmerne om, at de skal satse på hende som kandidat til kommunalvalget den 21. november 2017.

Ligesom de øvrige partier i Egedal, skal Venstres medlemmer bestemme den rækkefølge, deres kandidater skal opstilles i. Partiets nuværende borgmester, Karsten Søndergård, får plads nummer et på stemmesedlen. De øvrige 12 kandidater skal placeres alt efter, hvordan de klarer talen til medlemmerne.

Som en af de sidste får Betina headsettet med mikrofonen på. De næste to minutter er hendes. Hun er kun lidt nervøs. Hun har jo utallige gange gennem sit tidligere job som partner i et konsulenthus undervist eller stået foran folk.

Svært at finde nye kandidater

Seks af de 13 opstillede kandidater har siddet i byrådet før. Syv er nye. Men det er ikke udtryk for, at nye kandidater står i kø for at stille op. ”Det er svært at finde borgere, der har tid og lyst til at stille op”, konstaterer Lisbeth Dupont-Rosenvold, der er lokal formand for Venstre i Egedal. En rundspørge blandt partierne i Egedals Byråd bekræfter, at det også er tendensen i de fleste øvrige partier. Tre ud af de fem lokalformænd svarer, at det er svært at finde nye kandidater.

På landsplan ses samme tendens, bekræfter Ulrik Kjær, der er professor i statskundskab på Syddansk Universitet og som har lavet analyser af kommunalpolitik siden 2000. ”Interessen for at deltage i det kommunale politiske arbejde har været faldende i mange år”, siger han.

Let at blive opstillet

Den faldende interesse for lokalpolitik hænger ikke sammen med, at det er svært at blive opstillet. Hos partierne i Egedal Kommune er der forskellige regler. Enkelte partier kræver bare medlemskab, når kandidaten opstiller, mens andre kræver et par måneders medlemskab og en samtale med et medlem fra den lokale bestyrelse. ”I Venstre godkender bestyrelsen de kandidater, der stiller op. Kandidaterne skal underskrive en erklæring om, at de vil optræde ordentligt og repræsentere Venstres politik, men ellers er der ingen krav”, forklarer formanden Lisbeth Dupont-Rosenvold.

Venstres nye kandidat Betina Hilligsøe synes ikke, at de krav er store. ”Det var let at blive kandidat. Jeg havde en snak med den daværende borgmester, og han sagde god for mig, og så skulle jeg underskrive nogle papirer og en kandidaterklæring, og så kunne jeg stille op”, siger hun, og forklarer, at hendes baggrund for at stille op er, at hun de sidste 12 år har siddet i både daginstitutions- og skolebestyrelser. Hun har set flere eksempler på, at børnene og de ansatte blev taberne, når politikerne traf beslutninger. Det vil hun gerne lave om. ”I stedet for at sidde på sidelinjen og pege fingre, vil jeg ændre tingene indefra, og derfor meldte jeg mig ind i Venstre, og stiller nu op”, siger hun.

Midaldrende mænd dominerer

”Jeg hedder Betina Hilligsøe. Der er en første gang for alting – og det her, det er så min”. Sådan indleder Betina sine to minutter på opstillingsmødet. Hun er klædt i en skarptskåret blå kjole med vandrette røde og hvide striber. Hun siger, at hun vil genoprette skoleområdet, få styr på inklusionen og tiltrække virksomheder. Hun ved ikke om skoler og inklusion hitter hos tilhørerne, der for de flestes vedkommende, er grå i toppen. Men da hun er færdig, klapper de, og hun giver mikrofonen videre til næste kandidat. Nu kan hun ikke gøre mere. Det er op til medlemmerne at bestemme, hvor højt på listen hun skal stå.

Betina er som mor til pigerne, Laura, Bolette og Emma, der går i 7., 9. klasse på den lokale skole i Stenløse og i 1.g. på gymnasiet, ikke den typiske kandidat. I det nuværende byråd i Egedal Kommune er 2/3 mænd, og 9 ud 21 medlemmer er over 60 år. Billedet er det samme på landsplan. Ifølge en undersøgelse fra Københavns Universitet er næsten 7 ud af ti medlemmer mænd og en tredjedel over 60 år.

Billedet bekræftes af valgforsker Ulrik Kjær. ”Det er ikke helt forkert, når man siger, at byrådene er befolket af midaldrende mænd. Omvendt mangler særligt de helt unge, forældre til små børn og kvinder i lokalpolitik, når man ser på statistikkerne. Det betyder, at de idéer og løsningsforslag, der kommer fra lokalpolitikerne, kan blive præget af, at folk er meget ens”, siger han.

20 timers arbejde om ugen skræmmer

Baggrunden for, at byrådene er sammensat som de er, hænger i høj grad sammen med de arbejdsvilkår, lokalpolitikerne har. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, har undersøgt lokalpolitikernes arbejdsvilkår, og her fundet, at lokalpolitikerne i gennemsnit bruger ca. 20 timer om ugen på deres politiske arbejde. ”Netop det faktum, at arbejdet i et byråd er så utroligt tidskrævende kan eksempelvis afskrække børnefamilierne fra at stille op, og derved bliver der ikke ændret på den nuværende sammensætning af byrådene”, forklarer Ulrik Kjær.

Det tidsmæssige aspekt ved byrådsarbejdet betyder også, at Betina først nu sidder som ny kandidat i Smørum Kulturhus. ”Rent erhvervsmæssigt har jeg solgt min andel i et konsulenthus, hvor jeg var medejer, og er nu i et almindeligt ansættelsesforhold”, siger hun og forklarer, at hendes piger er også blevet større, og hun dermed har fået den tid, som hun ved, det kræver. ”Jeg kunne ikke stille op for fire eller otte år siden. Dengang ville jeg være sammen med mine børn, hygge med dem og putte dem”, siger hun.

Formanden for Venstre i Egedal, Lisbeth Dupont-Rosenvold, er glad for, at Betina stiller op, for de mangler kandidater som hende, som vil bruge den tid, det kræver. ”Betina har en perfekt profil. Hun har siddet i skolebestyrelsen og har stor viden om skoler og institutioner. Hun har børn og har oplevet på egen krop, hvad der er godt eller kan gøres bedre, og så har hun snuset til partiet indefra i et par år, inden hun stillede op. Hun er en gave for et parti”, siger hun.

Nummer seks på listen

Efter alle kandidaterne har præsenteret dem selv og deres mærkesager, skal Venstres partimedlemmer i Egedal stemme om den rækkefølge, kandidaterne stilles op i. Det sker med håndskrevne stemmesedler, som bagefter tælles op. Det tager næsten halvanden time.

De første fem pladser går til de siddende byrådsmedlemmer, men Betinas navn råbes op som nummer seks, og hun bliver derved placeret øverst af de nye kandidater. Betina er glad. Flere partimedlemmer kommer umiddelbart efter over og klapper hende på skulderen, og siger ”Godt gået!” og ”Det var flot!”, og det betyder noget. ”Det er dejligt at få en tillidserklæring fra garvede partifæller, der synes, jeg sagde noget fornuftigt”, siger Betina.

Men Betina er klar over, at den rigtige kamp ligger foran hende, for det er vælgerne, der afgør om hun kommer ind, ikke hvor på stemmesedlen, hun står.

 

Artiklen er første artikel af hovedopgaven i efteråret 2017.